مشاوره رایگان تلفنی

راهنمای پنل کاربری

  1. راهنما
  2. تنظیمات
  3. انتقال ترافیک

انتقال ترافیک

شما با استفاده از این قسمت می توانید امکانی ایجاد کنید که هر مخاطبی که برای یک خط یا تمام خطوط اختصاصی شما پیامکی را ارسال می کند، یک نسخه از همان پیامک برای آدرس اینترنتی> URL که در این قسمت تعیین می کنید ارسال شوند.
بدین منظور روی "ایجاد انتقال ترافیک" کلیک نموده و به ترتیب زیر عمل نمایید:

401
  1. عنوان انتقال ترافیک: عنوان مناسبی وارد نمایید.
  2. شماره گیرنده: از این قسمت می توانید یکی از شماره های اختصاصی پنل خود را که قصد انتقال پیامک های دریافتی آن را دارید انتخاب نمایید. با انتخاب "همه شماره ها" کلیه پیامک های دریافتی از همه شماره های اختصاصی از طریق این انتقال ترافیک، انتقال داده خواهند شد.می توان برای هر شماره اختصاصی یک انتقال ترافیک مجزا ایجاد نمود.

  1. شماره فرستنده: یکی از شماره های اختصاصی پنل برای انجام ارسال پیامک های دریافتی از آن را انتخاب نمایید.
  2. زمان : شما میتوانید تاریخ شروع و پایان برای انتقال تعیین کنید .
  3. آدرس اینترنتی دریافت (URL):یک نسخه از هرپیامک دریافتی به آدرسURLموردنظرشماانتقال داده خواهدشد.
  4. شما میتوانید متن نوشته شده خود را encode کنید تا از نمایش مستقیم عقم جلوگیری کنید .


دروارد کردن آدرس اینترنتی دقت نمایید،درصورت اشتباه بودن سرویس غیرفعال خواهدشد.
آدرس رابه همراه"http://" و"www" وارد نمایید به عنوان مثال"http://www.yoursite.com/getsms.Php"
ازپارامترهای"$TEXT$" و"$TO$" و"$FROM$" به ترتیب برای متن پیامک،شماره گیرنده وشماره فرستنده استفاده کنید.
پارامترهاراباکاراکتر"&" جدانمایید.
اطلاعات توسط متد"GET" به آدرس موردنظرارسالخواهدشد.
به عنوان مثال:
http://www.yoursite.com/getsms.aspx?to=$TO$&body=$TEXT$&from=$FROM
علاوه براین میتوانید چندURLراباکاراکترجداکننده مانند"; , |" جدا نموده تاپیامک برای چند آدرس به صورت همزمان ارسال شود.

  1. بر روی تایید کلیک نمایید.