مشاوره رایگان تلفنی

ارسال پیامک به مخاطبین

در این بخش شما می توانید به صورت گروهی در باشگاه مشتریان پیامک ارسال کنید .
خب برای اینکار کافیست عنوان مناسب برای پیمک خود برای سریع تر پیدا کردن آن نوشته و در مرحله ی بعد شماره ی فرستنده خود را انتخاب کنید و در بخش بعد متن پیامک خود را بنویسید و در نهایت ارسال می کنید .