مشاوره رایگان تلفنی

پیام های دریافتی حذف شده

تمامی پیام های دریافتی شما که حذف شده است در این بخش قرار داده می شود
در این قسمت می توانید اطلاعاتی درباره پیامهایی که توسط شماره اختصاصی شما دریافت شده اند را ملاحظه نمایید.

با کلیک بر روی بازیابی می توانید پیام حذف شده رو بازیابی و بخش پیام های دریافتی انتقال بدهید .و همچنین قابلیت جستجوی پیشرفته که کافیست متن پیامک ، شماره فرستنده و بازه ی زمانی را اعمال کنید جستجو را کلیک کنید و ارسال به لیست سیاه همانند بخش های دیگر می باشد .