مشاوره رایگان تلفنی

استعلام لیست سیاه مخابرات

استعلام لیست سیاه مخابرات به شما به امکان رو میدهد تا بهتر و هدفمند تر بتوانید کار تبلیغاتی کنید و بهتر مخاطبان خود رابشناسید .
برای استعلام شماره های موجود در لیست سیاه مخابرات ، ابتدا باید وارد بخش امکانات شده و بر روی استعلام لیست سیاه مخابرات کلیک کنید .

لیست-ویژه-سامانه-پیامک

بعد از کلیک بر روی استعلام لیست سیاه مخابرات پنجره ای برای شما باز خواهد شد و شما تنها با وارد کردن شماره های مشخص می توانید از بودن یا نبودن شماره ها در لیست سیاه مخابرات با خبر شوید که در تصویر نمونه ای وارد شده و شماره مورد نظر در لیست شماره های آزاد می باشد .