مشاوره رایگان تلفنی

تراکنش های مالی

در پنل پیامک 24 برای مشاهده تراکنش های مالی کافیست به اطلاعات حساب - تراکنش های مالی رفته و صفحه ای برای شما باز خواهد شد که تمامی تراکنش ها ی موفق و نا موفق شما می باشد .

  • رنگ آبی در تراکنش مالی نشان دهنده شارژ انجام شده توسط کاربر می باشد .
  • رنگ صورتی نشان دهنده مرجوعی ارسال نشده پیامک می باشد .