مشاوره رایگان تلفنی

پیام های ارسالی حذف شده

تمامی پیام های ارسال حذف شده در این بخش قابل نمایش می باشد .

حال تمامی اطلاعات مندرج در جدول رو بطور کامل برای شما بازگو خواهم کرد :

 1. نوع ارسال :در ستون نوع ارسال، شما میتوانید ملاحظه کنید که پیامهای شما از کدام قسمت ارسال شده اند.
 2. عنوان ارسال :متن، تعداد صفحات، تعداد ارسال شده ها و ارسال نشده ها، زمان دقیق ارسال، فرستنده و زبان ارسال در این قسمت قابل بررسی می باشند.
 3. گیرنده :در ستون "گیرنده" میتوانید با کلیک بر روی گزینه جزئیات، وضعیت تحویل را نیز بررسی نمایید.
 4. وضعیت ارسال :در ستون وضعیت ارسال، مشخص می شود که ارسال شما انجام شده یا نه. و یا اگر ارسالتان باید مورد بررسی کارشناسان قرار میگرفته، آیا مورد تایید کارسناسان قرار گرفته یا خیر. اگر مورد تایید کارشناسان شرکت قرار نگرفته باشد، علت آن در قسمت توضیحات قابل ملاحظه خواهد بود.
 5. ارسال مجدد به ارسال نشده ها / ارسال به دیگران :
  ارسال مجدد به ارسال نشده ها : در صورتی که ارسالهای شما به تعدادی از شماره ها انجام نشده باشد، با کلیک بر روی این گزینه میتوانید مجددا به این شماره ها ارسال داشته باشید.
  ارسال به دیگران : می توانید با کلیک بر این گزینه پیام مورد نظرتان را برای شماره های دیگری ارسال نمایید.
 6. بازیابی : در صورت بازیابی یا برگرداندن پیام حذف شده به بخش ارسال
 7. در صورتی که تمایل ارسال شماره های موجود به لیست سیاه دارید کافیست تیک شماره های دلخواه را بزنید و دکمه انتقال به لیست سیاه را انتخاب کنید .
 8. اگر گزارشی از پیام های کوجود را میخواهید میبایست شماره هایی را که قصد گزارش گیری داری را تیک بزنید و در نهایت دکمه خروجی به اکسل را انتخاب کنید .